Polisen lovar bättre kontroll av besöksförbud

Polisen på Gotland ska bli bättre på att kontrollera att besöksförbunden efterlevs så att hotade personer får regelbunden kontakt med polisen.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, presenterade nyligen en undersökning som visar att få polismyndigheter i landet har ordentliga rutiner för att följa upp de besöksförbud som utfärdats. Därför är det ofta den hotade personen som själv får ringa och kontakta polisen och inte tvärtom. Brottsförebyggande rådet tycker att polisen borde utse en särskild personalgrupp för det här, men kriminalkommissarien Sune Jacobsson menar att det snarare kommer handla om att fördela vissa arbetsuppgifter. Ett annat problem, enligt BRÅ, är att besöksförbud till största delen ges när det handlar om ganska grova brott, eller när en person blivit utsatt för våld under en längre tid. Sune Jacobsson tycker ändå att polisen på Gotland är rätt bra på att fånga upp dem som kan behöva besöksförbud.