Högskolan behöver mer lokaler

I ett brev till kommunen skriver högskolans rektor Gunhild Beckman att de behöver 1500 kvadratmeter ytterligare redan till hösten 2004 - vid Björkanderska magasinet.
Men de lokalerna kommer inte att räcka utan högskolan kommer att behöva ytterligare 3500 kvadratmeter fram till 2006 eftersom de räknar med att antalet studenter kommer att öka. Från dagens 1400 studenter till omkring 2 700.