Kommunanställda kan få gympa på arbetstid

Nu finns ett förslag om att alla anställda inom kommunen ska få en timmes friskvård i veckan på arbetstid.
Hur friskvården ska utformas, och vad det betyder för varje arbetsplats ska respektive förvaltning avgöra. Av förslaget framgår också att förvaltningarna inte ska få några extra pengar. Kostnaden ska istället tas ur den penningpåse som varje arbetsställe har. Förslag ska diskuteras av kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka.