Risker med fartygens barlastvatten ska undersökas

Nu ska naturvårdsverket kartlägga riskerna för den svenska vattenmiljön med att främmande djur- och växtarter förs till Östersjön med fartygens barlasttankar
Enligt FN-organet IMO, International Maritime Organisation, är barlastvattnet ett större miljöproblem än olja. Vattnet i barlasten skeppas långa sträckor innan det pumpas ut och ersätts med gods. I vattnet kan det finnas tusentals organismer som inte borde flyttas till en ny miljö. Många arter har förts till Östersjön med barlastvatten. Ett exempel är bottenlevande borstmask som för 12-13 år sedan knappt fanns i våra vatten.