Vill inte ha folkomröstning om kongresshallen

Kommunledningen vill inte ha någon folkomröstning om en kongresshall i Visby.
En folkomröstning skulle både försena bygget och äventyra finansieringen. Det skriver kommunledningen och föreslår därför kommunstyrelsen att säger nej till förslaget. Det är folkpartisten Bror Lindahl och kristdemokraten Mats E:son Hjort som i en motion begärt att kommunfullmäktige ska besluta om en lokal folkomröstning. Men kommunledningen vill nu att motionen avslås. Frågan kommer att diskuteras vid kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka.