Fler tar flyget till och från ön

Antalet passagerare som flög mellan Visby och fastlandet ökade igen under mars månad.
Många flygturer och låga priser ser flygplatschef Peder Grunditz som en av förklaringarna till att antalet flygpassagerare nu ökar igen. Men uppgången på Gotland är ett undantag. Totalt i Sverige minskade antalet flygpassagerare i mars med 5 procent jämfört med samma månad förra året.