Centerkvinnor vill stärka skyddet för Östersjön

Klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde snarast - det föreslår Öjas centerkvinnoavdelning i en motion till centerns årsmöte i morgon lördag.
Om Östersjön klassas som ett mycket känsligt havsområde måste alla fartyg som passerar ha dubbla skrov. Centerkvinnorna i Öja vill också ha lotsplikt för alla fartyg genom särskilt känsliga områden i Östersjön Vid centerns stämma på Suderbys kommer dessutom partiets ordförande Maud Olofsson att tala.