Kommunanställda blir ambassadörer

Just nu utbildar Gotlands kommun ett tjugotal anställda för att de ska bli ambassadörer för sina respektive yrken.
Meningen är att de anställda senare ska representera kommunen i olika sammanhang för att locka fler personer att söka sig till yrkena. De ska inför andra prata om sitt yrke, varför de valt det, bra och dåliga saker inom yrket och hur de upplever det att vara anställda av Gotlands kommun.