Högskolan startar nya turismutbildningar

Ett samarbete mellan Högskolan på Gotland och Mitthögskolan har fått 3,7 miljoner kronor för att utveckla turismutbildning.
Mitthögskolan i Östersund ska svara för turismvetenskap medan Högskolan på Gotland ska utveckla de delar som handlar om hur man använder nya medier. I höst startar Högskolan på Gotland en ny ettårig utbildning: Turism, kultur och nya medier. Och till hösten 2004 hoppas de kunna starta en ny treårig grundutbildning inom området.