Politiker vill utreda gratis buss för unga

Det kan bli möjligt att låta alla barn och ungdomar åka gratis buss på Gotland.
Det finns många önskemål om tätare turer och fler busslinjer, men inga pengar. Genom att låta ungdomar få resa billigare eller rent av gratis skulle man kunna få fler att åka buss och ändra beteendet på sikt. Gratis buss till ungdomar skulle också innebära mindre administration med busskort. Nu vill ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Brittis Benzler (v) och ordföranden i tekniska nämnden Tommy Gardell (s) att kommunen ska utreda frågan. De båda nämndordförandena vill nu att förslaget utreds så snart som möjligt så att förändringarna skulle kunna införas redan nästa år.