Register ska spåra sjukdomar hos höns

Från i sommar skall alla värphöns och äggproducenter registreras hos jordbruksverket.
Det är liknande de register som redan idag finns för andra djur som nöt och får. Genom registret ska man kunna spåra eventuella sjukdomar och smittosamma sjukdomar.