Länsförsäkringar back med 76 miljoner !

Länsförsäkringar på Gotland gick med närmare 76 miljoner kronor i förlust förra året. Det är en kraftig försämring av resultatet jämfört med året innan, då förlusten låg på knappt 17 miljoner kronor.
Det här innebär att det nu blir en premiehöjning på cirka 15 procent och att det inte blir någon återbäring till försäkringstagarna. Framförallt är det börsens nedgång som bidragit till det dåliga resultatet. Förlusterna är dubbelt så stora som året innan och är därmed uppe i drygt 60 miljoner kronor. Även kostnaderna för skadeförsäkringarna har tyngt bolaget genom att förlusten förra året ökade med 10 miljoner jämfört med året innan.