Ruteprotest mot dåliga vägar

Representanter för Rute Hembygdsförening protesterar mot Gotlands kommuns försämringar av vägunderhållet.
Det föreningen änder sig mot är tekniska nämndens beslut att dra in på dammbindningen på grusvägarna. Hembygdsföreningen anser att kommunen bör värna om de som bor på landet och inte försämra möjligheterna för dem att bo kvar genom att försämra framkomligheten.