Skolbyggen blev dyrare

Om- och tillbyggnaden av Stuxgården i Fårösund, Gråboskolan och Terra Nova-skolan i Visby blev dyrare än Gotlands kommun hade räknat med. Sammanlagt handlar det om att kostanderna överskridits med två miljoner kronor.