Åkrar på östra Gotland blåser bort

Den kraftiga blåsten som drog fram över Gotland i helgen har gjort att sanden i åkrarna blåst iväg.
Lantbrukare Stig Hellgren i Östergarn säger att sandflykten inte har varit så stor sen 1974. Sanden är lättflyktig eftersom det är torrt och den nya grödan inte hunnit komma upp. Flera diken och kanaler har fyllts igen till hälften av sanden från åkrarna.