Lyckat samarbete Gotland - Ösel

Ett samarbetsprojekt mellan Gotland och Ösel i Estland har blivit så lyckat att det ska redovisas för EU:s regionkommitté i veckan...
Det är arbetsförmedlingen och länsstyrelsens enhet för arbetsmarknad och näringsliv som samarbetat med sina motsvarigheter på Ösel. Projektet ska redovisas för EU i Bryssel av Peranders Sandström chef för länsstyrelsens enhet för arbetsmarknad och näringsliv, Gunnar Bendelin från arbetsförmedlingen i Hemse och centerpolitikern Hans Klintbom. Projektet anses så lyckat att det kan bli ett exempel för andra av EU:s kandidatländer. Länsstyrelsen har begärt mer pengar från biståndsorganet Sida, som innebär att projektet kan fortsätta ända till och med år 2006.