Så här skall de berusade tas omhand

En tillnyktringsenhet måste skapas inom Gotlands kommun. Det anser tillförordnade chefsöverläkaren Erik Hoffstedt i ett yttrande om hur man skall omhänderta berusade personer.
Enligt Hoffstedt har sjukvården idag inga möjligheter att övervaka och sköta den här gruppen patienter som dessutom ökar i omfattning. En tillnyktringsenhet skall, enligt yttrandet, lyda under socialnämnden där medicinsk kompetens skall knytas till en avdelningen. Förändringen kommer dock att kosta en hel del pengar och därför är det viktigt att också staten skjuter till pengar eftersom många turister sommartid besöker Gotland och då även behöver vård.