Två Slite-läkare säger upp sig

Två av läkarna på Slite vårdcentral säger upp sig. En anledning är att läkarna är besvikna över att de inte får möjlighet att driva en privat vårdcentral.
För Philip Franklin och hans kollega Lars-Olof Andersson kommer det troligen bli så att de istället börjar arbeta som hyrläkare. De tycker att politikerna här på ön, som avbröt försöket med att privatisera vårdcentralerna, hindrar en utveckling av vården. Själva har de lagt ner mycket tid på att arbeta fram anbud till att driva privata vårdcentraler i Slite och även i Visby. Uppgsägningen från den fasta tjänsten på Vårdcentralen är det enda sättet som finns idag för att påverka politikerna, menar de båda Sliteläkarna.