Koskinen ny biskop

Domprosten i Stockholm Lennart Koskinen blir ny biskop på Gotland. Vid den andra valomgången fick Koskinen 60 röster och motkandidaten förlagschefen Johan F Dalman fick 53 röster.
Lennart Koskinen fick sammanlagt 60 röster som fördelades så här: Nordertredingen 16, Medeltredingen 7, Sudertredingen 13 och stiftet där Svenska kyrkan i utlandet ingår 24 röster. Dalmans 53 röster fördelades så här: Nordertredingen 20, Medeltredingen 14, Sudertredingen 1 och stiftet med utlandskyrkan SKUT 18. Lennart Koskinen kommer att biskopsvigas i Uppsala domkyrka den 31 augusti och nuvarande biskopen på Gotland Biörn Fjärstedt kommer att lägga ner sin biskopsstav vid en ceremoni i Visby domkyrka den 27 maj.