Osäkert för socialsekreterare

Kommunens socialsekreterare har en besvärlig arbetssituation. Det konstaterar Arbetsmiljöinspektionen som undersökt arbetsmiljön för socialsekreterarna vid individ- och familjeomsorgen vid i Visby.
Arbetsbelastningen för socialsekreterarna är hög. De har mycket att göra samtidigt som jobbet innebär en psykisk belastning. Och det kan leda till ohälsa och långtidssjukskrivningar, konstaterar inspektionen. Det finns också situationer som kan innebära våld eller hot om våld, men det finns inga konkreta skriftliga rutiner hur såna akuta situationer ska hanteras. Arbetsmiljöinspektionen vill nu att kommunen kartlägger riskerna och kräver också att cheferna förbättrar sina kunskaper i arbetsmiljö och att det görs en regelbunden kartläggning av riskerna för ohälsa vid kommunens individ- och familjeomsorg i Visby.