Fler kvinnor än män använder bilbälte

Under två dagar har trafiksäkerhetsföreningen NTF undersökt hur många som använder bilbälte. Drygt 500 bilar undersöktes och 30% av de manliga förarna hade INTE bältet på sig. När det gäller kvinnliga förare så var det bara 5% som INTE hade bilbältet på.
Kontrollanterna har stått i Hemse och i Visby och det visar sig då att betydligt fler kvinnor än män använder bilbälte. Och i Hemse var det betydligt sämre med bilbältesanvändningen än i Visby. Så många som 60% av männen i Hemse använde inte bilbältet vid kontrollen igår. I maj skall polisen göra bilbälteskontroller och i juni följer NTF upp undersökningarna för att se om gotlänningarna blivit bättre bältesanvändare. Kampanjen är riksomfattande och undersökningen görs i alla län den här veckan.