Klagomål på havsvindkraft

Bygglovet för de 16 vindkraftverken vid Klasården utanför Näsudden överklagas av en Huddingebo.
Han tycker att vindkraftverken blir för höga, att avståndet till Nisseviken är för kort och att buller och snurrande rotorer skulle förstöra upplevlsen av ett vackert kustlandskap. Den klagande Huddingebon vill att länsstyrelsen ska inställa byggnadslovet och ålägga kommunen att följa översiktsplanens bestämmelser. Det var i mitten av mars som byggnadsnämnden gav klartecken till de vindkraftverken, men innan de kan byggas ska även miljödomstolen pröva ansökan.