Bidrag till Skålsvindkraft

Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor i bidrag till byggandet av ytterligare ett vindkraftverk vid Skåls i Näs.
Verket ska byggas av Siral System i Slite, beräknas få en produktion som motsvarar elanvändningen i cirka 240 villor med elvärme.