Oljeklumpar på Tofta badstrand

Olja har i helgen upptäckts längs hela Tofta strand på Gotland. Det rör sig om små bruna klumpar av olja som flutit i land på stranden. Saneringen kommer troligen att påbörjas under tisdagen och beräknas ta två dagar.

Mellan 12 och 14 personer ska rensa bort oljan som finns längs hela Tofta strand från Gnisvärd till södra Tofta.

Oljan ligger i små bruna klumpar två till tre meter från strandkanten. Oljan är inte farlig men fastnar lätt och det är därför olämpligt, framför allt för barn, att besöka stranden innan den sanerats.