Inga garantier för öns försvar

Det är fortfarande oklart hur mycket av försvaret som ska finnas kvar på Gotland i framtiden. I en skrivelse till Gotlands kommun och länsstyrelsen, ges inga garantier för att flygvapnets avdelning på Gotland F 17 G, kommer att bli kvar.

Det finns inget beslut om avveckling, men F 17 G anses inte nödvändig för att transportera förstärkningar till Gotland och behovet av flygbaser analyseras i en pågående beredning, påpekar försvarsmakten.

Sjöinformationskompaniet i Visby med 19 anställda föreslås ju bli nedlagt. Dagens sex centraler för sjöövervakning ska slås samman till en gemensam central.

Hemvärnet på Gotland tycks dock bli kvar. Nio utbildningsgrupper inom Hemvärnet föreslås avvecklas, men Gotlandsgruppen finns inte med bland dem.

I höst ska regeringen få det slutliga förslaget om framtidens försvar på Gotland.