Badinformation på nätet

I sommar kommer länsstyrelsen att informera badgäster om strandnära algblomning. Vid 15 platser runt om på ön rapporteras dagligen om vattenkvalitén och temperaturen i vattnet.

Dessutom komnner det att finnas information på internet om solstrålningen. Det är UV-strålningen som mäts på två platser på Gotland under sommaren.

Dessutom rapporterar länsstyrelsen var fjortonde dag om grundvattennivåerna. Mätningarn sker i samarbete med SGU som mäter grundvattennivån i Roma.

Uppgifter om alblomning och vattentemperatur finns på www.gotland.info/bad. Grundvattennivåerna publiceras på länsstyrelsens hemsida www.gotland.i.lst.se och uppgifter om uv-index finns både på länsstyrelsen och kommunens hemsida www.gotland.se