Åkericentralen tar över två bolag

De båda bolagen Translast Transport och Bingers Mekan i Visby får ny ägare. I nästa vecka, den 1 juli, tar Åkericentralen över samtliga aktier i systerbolagen.

Tillsammans har då bolagen ett 40-tal anställda, 15 av dem vid Translast där Åkericentralens vd Göran Nygren också blir tillförordnad vd.

Det här skriver GA idag.