Ljus framtid för biogas

Forskare på institutet för jordbruks- och miljöteknik spår en ljus framtid för biogas på gårdar. Institutet har kartlagt förutsättningarna för gårdsbaserade biogasanläggningar.

Forskarna konstaterar att konkurrenskraften har ökat, men påpekar att det krävs särskilda investeringsstöd.

De gotländska betodlarna har planer på att bygga en biogasanläggning i Roma, som ska producera fordonsgas av betor och andra grödor.