Riksrevisionen

Kritik mot kulturbidragsgivning

Det finns flera brister i Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning där de bland annat kontrollerat bidragsgivningen till fria teatergrupper och kulturskrifter i Sverige.

Bristerna enligt projektledaren Sophie Casson Lindbäck på riksrevisionen är främst dålig utvärdering och uppföljning på hur bidragen har använts.

Varje år dela Kulturrådet ut två miljarder kronor ut till kultursektorn i Sverige.