Riksutställningar har rekryterat klart

Riksutställningar har nu etablerat sig på Gotland. Den nya organisationen har införts och rekryteringen av ny personal har i stort sett avslutats.

Totalt var det bara 3-4 personer som valde att följa med när myndigheten utlokaliserades från Stockholm till Visby. Och i dag jobbar cirka 45 personer för Riksutställningar i Visby.

Totalt beräknas flytten från Stockholm ha kostat 22 miljoner kronor.

Förra veckan fick Riksutställningar ochså en ny chef, Martina Kaplan.