FRA har nyanställt på Gotland

Försvarets radioanstalt FRA har en anläggning på östra Gotland där ett 20-tal personer avlyssnar trafik i etern som bedöms vara intressant.

Personalen började anställas redan 2006 och rekryteringen har precis avslutats, uppger Aftonbladets nätupplaga.

Rekryteringen av personalen har sköts av det privata säkerhetsbolaget Scandinavian risk solution (SRS).

Det grundades 2004 av några avhoppade elitsoldater från Särskilda skyddsgruppen.

Arbetsuppgiften består av eterspaning, säger generaldirektör Ingvar Åkesson till tidningen.

Konkret betyder det att de framförallt avlyssnar satelliter och radiovågor.

Regeringen har ju fått hård kritik, även inom allianspartierna, för riksdagsbeslutet om att tillåta avlyssning av tele- och datatrafiken och debatten tros vara långt ifrån över.