Svårt att sälja hembygdsskrift

Gotlands hembygdsförbund 30-årsjubilerar i år med produktionen av årsskriften ”från Gutabygd”. Boken ges ut i en upplaga på 1500 exemplar och de senaste åren har böckerna inte gått åt.

Inom Gotlands hembygdsförbund finns en viss självkritik när det gäller marknadsföringen tidigare år.

Redaktören Calle Brobäck ogillar att osålda böcker måste ”reas” för ett par tior senare och tycker att nedgången i försäljningen är orättvis.

Öns hembygdsföreningar säljer boken, som skall vara ett forum för hembygdsforskare att publicera sina rön om Gotland. Boken skall också behandla ämnen som är väsentliga för hembygdsvården. Som mest har upplagan varit 3 000 böcker.