Mögelproblem i Vänge skola

Föräldraföreningen i Vänge oroas över mögellukt i skolans källare. De vill att källaren ska kontrolleras och tycker att barn och personal vid skolan ska behöva utsättas för en sådan arbetsmiljö.

Föräldraföreningen har tidigare påpekat mögelproblemen men varken barn- och utbildningsförvaltningen eller tekniska förvaltningen har gjort något åt dem.