Militären bra för växterna

Många utrotningshotade växter på Tofta skjutfält frodas och mår bra av att militären använder fältet. Det skriver Gotlands botaniska förening i sina synpunkter på fortsatt militär verksamhet vid Tofta skjutfält.

Föreningen skriver bland annat att flera rödlistade, alltså utrotningshotade,växter har mått bra eftersom jorden rörs om när militären är där.

Växterna finns bland annat i gamla hjulspår på Toftafältet.

I takt med att militärövningarna på Tofta skjutfält minskat och marken har börjat växa igen, har föreningen märkt att vissa rödlistade växter har blivit färre.

Föreningen föreslår därför att södra delen av Tofta fältet, de norra skogsområdet och området kring Hallbro slott naturskyddas och att alvarmarkerna hålls öppna även i fortsättningen.