Dålig kunskap om gifter i Östersjön

För att ta reda på vilka kemikalier som är farliga för Östersjön har EU med samarbetspartners beviljat 15 miljoner kronor till ett nytt forskningprojekt.

Bland annat ska projektet undersöka hur farligt det är att släppa ut tandkräm, schampoo och läkemedel i Östrersjön.

Enligt projektledaren Lars Frölin vid Göteborgs universitet vet vi idag inte hur skadliga de ämnen som vi släpper ut är, och om de mängder vi nu släpper ut medför någon risk.

Projektet är en del i ett större satsning där totalt 200 miljoner satsas på 16 olika forskningsprojekt i och kring Östersjön.