Fler stugor byggs vid Björkhaga

Länsstyrelsen säger ja till nio nya uthyrningsstugor vid det gamla pensionatet i Björkhaga, trots att kommunen tidigare sagt nej.

Byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan för stugorna från Pigge Werkelins företag Visby invests .

Skälet var främst trafiksituationen, att alla som gick och cyklade från stugorna skulle öka risken för trafikolyckor. Det i sin tur skulle leda till ytterligare en hastighetssänkning på väg 140.

Men efter en överklagan bedömer länsstyrelsen att nio stugor till inte skulle innebära någon märkbar ökning av antalet gång- och cykeltrafikanter.

Bygglov kan inte heller nekas bara för att det skulle kunna innebära sänkt hastighet under delar av året, konstaterar länsstyrelsen och ger därmed bygglov för de nio uthyrningsstugorna vid Björkhaga.