Dagisbrist om inte nya dagis byggs

Det kommer inte att byggas nya dagis i den takt som barn- och utbildningsförvaltningen räknat med.

Just nu behövs fem nya avdelningar för att råda bot på den värsta bristen - och efter årsskiftet blir läget akut, enligt Mats Hanell som är för- och grundskole chef för södra Gotland.

Det är inte säkert att det finns plats överhuvd taget för barnen efter årskiftet, om inte nya avdelningar byggs, säger Mats Hanell.

Radio Gotland har tidigare berättat att kommunen ska bygga fem nya dagisavdelningar för att föräldrar ska få dagisplats för sina barn där de vill. Annars tvingas barn från Väskinde och Västerhejde till dagis i Visby.

Det här kostar 22 miljoner kronor, och nu får barn- och utbildningsförvaltningen inte de pengarna.