Vill asfaltera i Tallunden

En visbybo vill att kommunen ska asfaltera gångvägarna i Tallunden.

I ett medborgarförslag skriver hon att asfalt skulle underlätta för rörelsehindrade att ta sig fram med rullstol eller rullator.

Asfalterade gångar i parken Tallunden i Visby skulle också göra det lättare för barn att cykla, åka rullskridskor eller sparkcykel.