Bulverksmodell åter i Tingstäde

Gåtan bulverket i Tingstäde träsk väntar fortfarande på sin lösning, många forskare har olika teorier om vad vattenborgen använts till. Christina Bendegard som forskat kring bulverket i många år har heller inget entydigt svar.

- Vem som ligger bakom är väldigt svårt att veta, det finns många spekulationer om vad som ligger bakom, säger hon.

Från och med onsdagen finns en modell över bulverket i Tingstäde fästning. Den fanns tidigare i bulverksmuseet i Tingstäde, skänktes sedan till länsmuseet som nu alltså lämnat modellen till Tingstäde fästning.