Vill stoppa spar på psykklinik

Skyddsombudet på den psykiatriska kliniken i Visby vill, i en begäran till Arbetsmiljöverket, att kommunen tar paus i omställningen av arbetet på kliniken.

Omställningen är ett led i de besparingar som ska göras inom vården på ön.

– Vi vill ha möjlighet att på ett korrekt sätt utvärdera vad omläggningarna kommer att innebära ur arbetsmiljösynpunkt, säger Tord Thuresson, skyddsombud.

Omorganisationen skulle bland annat innebära att personalen skulle arbeta varannan helg, något som flera inom personalen har vänt sig emot.

– Det finns en risk att personalen mår psykiskt dåligt av att inte kunna umgås mer med sin familj, säger Tord Thuresson.