Ny sjöcentral invigd på ön

Kustbevakningen och tullen flyttar in i nya lokaler bredvid polishuset i Visby. Sen tidigare finns sjöinfokompaniet i huset.

Tullen har bara personal på ön ibland, men när de är här ska de finnas i de nya lokalerna.

Genom dagliga möten tillsammans med polis och ibland även kommun och länsstyrelse kan myndigheterna samverka och utnyttja resurserna bäst, ungefär som myndighetssamarbetet Gotsam var tänkt att fungera.

150-200 fartyg passerar gotländska farvatten varje dygn och de övervakas från sjöcentralen. Och de larmar så fort något avviker från det normala.