Elektrisk stol för bajs

Miljö-och hälsoskyddsnämden har gett tillstånd för en familj på mellersta Gotland att installera en elektrisk toalettstol.

Det handlar helt enkelt om en toalett som förbränner avfallet portionsvis med en elektrisk stöt och sedan är det bara att slänga bort askan.

Men miljö-och hälsöskyddsnämden säger att tillståndet är ett undantagsfall eftersom det krävs stora energiresurser att ta hand om toalettavfall på detta sätt.