Buller hinder för speedway

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte ge tillstånd för en ny speedwaybana vid Traume om inte bullerproblemen kan lösas först.

Bysarna vill bygga en ny speedwaybana vid Traume söder om Visby. Den gamla banan vid Galgberget ska bort eftersom nya bostadshus ska byggas där.

Det som återstår för att banan ska kunna byggas är hur bullerfrågan ska lösas. Det finns planer på att bygga en fem meter hög vall som skydd mot bullret men kanske är inte det tillräckligt.

I höst ska miljö-och hälsoskyddsnämden ge besked om speedwaybanan kommer att få byggas.