Fler byggbrister vid Norderstrand

Arbetsmiljöverket uppmärksammar ytterligare brister i säkerheten vid bygget av Tott Resort, vid Norderstrand i Visby.

Arbetsmiljöverkets inspektör var på bygget för att kontrollera om de brister i säkerheten, som tidigare påtalats, hade rättats till och upptäckte då nya brister.

Den här gången rör det sig om ett annat byggföretag som har brustit i säkerheten för sina anställda än förra gången.

Företaget har inte de skyddsräcken runt en balkong som krävs. Balkongen ligger 3,5 meter upp i luften.

Nu får inget arbete ske i anslutning till balkongen förrän bristerna är åtgärdade. Om man inte sätter upp de skyddsräcken som krävs kan företaget få betala ett vite på 50 000 kronor.