Gotländsk uppfinning till USA

Den gotländska uppfinningen hälsoboxen, djurboxar med rörligt golv har nu introducerats i USA och väckt intresse hos valpuppfödare.

Det rörliga självrengörande golvet finns färdigt för hundvalpar och nöt. Men Tommy Lindvall i Ekeby, som står bakom uppfinningen håller på att utveckla rullande golv också för grisar, hästar och kycklingar.

Det rullande golvet är patentskyddat.