Elever får gå gymnasiet utan betyg

På Donnergymnasiet kan elever som slutat grundskolan utan godkänt betyg i kärnämnena läsa upp betygen parallellt med de vanliga studierna.

Vid Donnergymnasiets skolor i Klintehamn och Slite kan elever följa klassen i den vanliga undervisningen.

Utöver det får eleven extra stödtimmar där hon eller han får hjälp att läsa upp sina icke godkända betyg från grundskolan.

Målet är att eleven ska läsa upp sina betyg på ett år. Enligt rektor Pär Engberg har resultaten varit goda.

I år fick 90 procent av alla som läste upp sina mattebetyg godkänt.