Furillen startar utvecklingsbolag

Bolaget Furillen Utveckling har startats för utveckla ön Furillen på ett hållbart och miljöriktigt sätt. Flera projekt planeras för bland annat hållbart boende.

Det nya bolaget ska arbeta med seniorboende i hyresrätter i samarbete med Gotlandshem. De ska också ta fram något de kallar för Bokaler - kreativt boende för företag och privatpersoner där de kan få service från Fabriken Furillen.

På Furillen ska också byggas ett ekologiskt tunnelbad, för att lösa hygien för gäster, turister och lokalbefolkning på ett hållbart sätt.

De ska ta fram ett runt hus som roterar med solen och har fönster samlade i en riktning. Husen ska värmas av sol, vind och bergvärme och samlar regnvatten också för att spola toaletterna och vattna med.

Furillen Utveckling AB ägs till största delen av Fabriken Furillen och Johan Hellström är vd för det nya bolaget.