Bidrag till lokala vattenråd

Vattenråd som arbetar med lokala vattenfrågor kan få bidrag från Vattenmyndigheten.

Här på Gotland finns redan fyra vattenråd och tre till håller på att bildas, enligt Peter Landergren som ansvarar för vattenfrågor vid länsstyrelsen på Gotland.

Gotland hör till Södra Östersjöns vattendistrikt som finns vid länsstyrelsen i Kalmar och de stödjer bildandet av lokala vattenråd med mellan 30 - och 40.000 kronor.

På Gotland saknas vattenråd i Visby och längst ned på Sudret. Enligt Peter Landergren är vattenråd viktigast i jordbruksområden, och intresserade på Sudret kan vara med i Snoderåns vattenråd. Men även i Visby området skulle ett vattenråd kunna arbeta för bättre hushållande med vatten.