Lämplig högskolerektor saknas ännu

Sökandet efter en ny rektor till Högskolan på Gotland fortsätter. Ingen av de tre nya sökande som kom in i mitten på juni har ansetts lämpliga för tjänsten.

I början av rekryteringsprocessen fick högskolan in tio ansökningar, men ingen av de sökande uppfyllde de krav som ställdes. Tjänsten utlystes igen och då kom alltså ansökningar från tre nya intressenter in.

Inte heller de hade alla de kvalifikationer som styrelsen kräver att den nya rektorn ska ha.

- De kanske uppfyllde tre av fyra krav, men det räcker inte, säger utbildningschefen Hans Svensson.

Han medger att de har högt ställda krav, men säger att han är övertygad om att de kommer kunna rekrytera en ny rektor som uppfyller styrelsens krav.

Nu letar högskolans styrelse efter en konsult som kan sköta rekryteringen av ny rektor.

Till hösten går nuvarande rektorn, Leif Borgert, i pension och då tillträder prorektorn Karin Bengtsson som tillförordnad rektor.

Man hoppas på att ha rekryterat en ny rektor till vårterminen nästa år.