Smygläste om före detta hustrun

En anställd vid försäkringskassan i Visby gick in datasystemet för att få information om sin tidigare hustru. Lokalkontoret har anmält mannen till försäkringskassan personalansvarsnämnd.

Uppgifterna använde han i samband med en utredning om bodelning, vårdnad och umgänge med parets gemensamma barn.

Försäkringskassans utredning visar att mannen vid inte mindre än 37 tillfällen misstänks för olagligt datorintrång och då läst samtliga handlingar som funnits registrerade på hans före detta hustru.

Det var vid förhandlingar med makens juridiska ombud som kvinnan reagerade över att hennes före detta man haft så ingående information om hennes sociala och ekonomiska situation.